KRS 0000095021 Numer konta 26 1240 5211 1111 0000 4920 6092

Get Adobe Flash player

Podprogram 2017 - Przetwarzanie danych osobowych

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym
Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

 • Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok z siedzibą w Suwałkach przy ul. Kowieńskiej 3/18

 • Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven przy ul. Boruty 19 

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących
przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym
  w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

 2. dochód osoby i rodziny;

 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

Ww informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

 W dniu 9.11. odbył się mini wykład nt. niemarnowania żywności. Uczestnicy PO PŻ 2014-2020 uzyskali informację o przechowywaniu żywności np. o tym, że pomidorów nie należy trzymać w lodówce. Otrzymali również przepisy jak wykorzystać resztki z poprzedniego dnia. Mini wykład poprawadziła pani Mirosława Krawczyk. 

 W dniu 20.11 pani Emilia Borzym, trenerka Banku Żywności w  Suwałkach przeprowadziła mini wykład dotyczący zdrowego żywienia pt. Zdrowie na talerzu". Podczas wykładu uczestnicy Podprogramu 2017 dowiedzieli się jak komponować codzienne żywienie, aby zachować zdrowie. 

W dniu 27.11. siedmiu uczestników Podprgramu 2017  spotkało się na warsztatach kulinarnych. Warsztaty poprwadziła pani Emilia Borzym. Potrawy były  skomponowane z produktów unijnych jak kasza gryczana, ryż filet z makreli w oleju, mleko, ser. Przygotowane przez uczestników dania były wyśmienite. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii Działania towarzyszące POPŻ 2014-2020 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

      1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

      2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

  1. groszek z marchewką 4 kg,

  2. fasola biała 4 kg,

  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

  4. buraczki wiórki 1,05 kg,

  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,

  6. makaron jajeczny 4,5 kg,

  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

  8. ryż biały 4 kg,

  9. kasza gryczana 2 kg,

  10. herbatniki maślane 0,6 kg,

  11. mleko UHT 7 l,

  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

  14. szynka drobiowa 3 kg,

  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,

  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

  18. cukier biały 4 kg,

  19. olej rzepakowy 4 l;

 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

Sklep

Sklep czynny 

pon- pt.: 11.00-17.00 

sob: 10.00-15.00 

niedziela: nieczynne