KRS 0000095021 Numer konta 26 1240 5211 1111 0000 4920 6092

Get Adobe Flash player

Integracja przez pracę - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie cyklicznie od 2015 r. przy wsparciu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MRPiPS Działanie na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program realizowany jest średnio przez 6 miesięcy w roku.

W programie może wziąć udział osoba z problemami zdrowia psychicznego, która potrzebuje wyjść z domu, a nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia.

 

Osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału w programie powinny posiadać:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- leczyć się w Zespole Leczenia Środowiskowego lub

- przedstawić zaświadczenie od lekarza psychiatry o podjętym leczeniu.

Z osobami ubiegającymi się o przyjęcie do programu przeprowadzana jest ankieta obrazująca ich sytuację zawodową, mieszkaniową, finansową oraz podpisywany jest kontrakt o współpracy.

 

 Program obejmuje:

- aktywizację zawodową - praca średnio raz w tygodniu 5 godzin w prowadzonym przez Stowarzyszenie sklepie Pod Wiatrakiem

- wsparcie materialne – paczki żywnościowe, ze środkami czystości

- integrację społeczną z uczestnikami innych programów

- wyjścia kulturalne do kina, opery, teatru, itp.,

- rozwój własnych zainteresowań – warsztaty gotowania, warsztaty robienia biżuterii, i inne.

 

Sklep

Sklep czynny 

pon- pt.: 11.00-17.00 

sob: 10.00-15.00 

niedziela: nieczynne

UWAGA!  Jesteśmy po dostawie !!!